Späť

 

Trakčné akumulátory AGM značky CSB rady EVX a EVH.
Jedná se o uzatvorené olovené akumulátory v prevedení VRLA. Ide o konštrukciu, pri ktorej dochádza k regulácii vnútorného tlaku pomocou ventilov (VRLA - valve regulated lead acid = ventilom riadené olovené-kyselinové akumulátory). Technologie AGM(absorbed glass mat = elektrolyt nasiaknutý v sklennom rúne), batéria neobsahuje elektrolyt v kvapalnom skupenstve, elektrolyt je nasiaknutý v sklennom rúne, a tým je pevne viazaný v útrobách článkov batérie čím je vylúčený jeho únik. Extra silná mriežka článkov zaisťuje vysokú cyklickú odolnosť batérie. Batérie CSB rady EVX a EVH možno využívať i pre aplikácie „stand by“, kedy sú batérie pod trvalým napájaním a slúži ako záložný zdroj pri výpadku elektriny. Obzvlášť tam, kde sú výpadky časté a batérie sa hlboko vybíjajú.

Vlastnosti :

• AGM = elektrolyt je viazaný v skelnnom rúne
• vysoký akostný štandard použitých materiálov a spracovania
• vyššie maximálne vybíjacie prúdy
• absolútne bezúdržbové (z hľadiska dopĺňania vody)
• dlhšia životnosť než u konvenčných zaplavených batérií
• cyklická odolnosť (odolnosť proti opakovanému nabíjaniu a vybíjaniu)
• odolnosť proti hlbokému vybíjaniu (lepšie odoláva hlbokému vybíjaniu)
• pri cyklickej prevádzke nabíjacie napätie 14.4 – 14.9V pri teplote 25°C
• pri prevádzke záložného zdroja nabíjacie napätie 13.5 – 13.8V pri teplote 25°C
• otrasuvzdorné – vibration-proof 
• nerozliateľný blok – leak-proof, batéria môže trvalo pracovať pod úhlom náklonu až 90°
• nejedná sa o nebezpečný produkt kategórie FAAIATA

Životnosť : zhruba 700 cyklov / 50% d.o.d.
Batérie CSB AGM rada EVX a EVH, optimálna životnosť sa udáva v cykloch pri teplote 20°C, počet vybíjacích cyklov pri pravidelnom vybíjaní na 50% d.o.d.( d.o.d. = depth of discharge = hĺbka vybitia, z batérie je odobrané 50% energie) je zhruba 700 cyklů.

Tieto trakčné batérie sú určené predovšetkým pre nasledujúce aplikácie:
• napájanie ELEKTROMOTORŮ (golfové vozíky, elektrobicykle, elektroskútre
a dalšie)
• OBYTNÉ VOZY (karavany, prívesy, externé zdroje napájania)
• LODE, ČLNY, PLACHETNICE, (pro elektromotor, napájanie ďalších prístrojov na       palube)
• SOLÁRNYCH ZARIADENÍ (cyklické nabíjanie a vybíjanie – slunečnej energie         kumulovanej v batérii)
• MOBILNÉ SYSTÉMY RIADENIA DOPRAVY, SEMAFÓRY, VÝSTRAŽNÉ     ZNAČENIE
• hračky, detské skútre – jazdítka, atď.

O výrobcovi: Výrobky zn. CSB používajú svetoznámi producenti výpočtovej a kancelárskej techniky ako napríklad: POWERWARE, APC, LIBERT, MGE, RIELLO, SICON SOCOMEC, IBM, ASCOM, a ďalší. Kvalitu akumulátorov, použitých napr. v záložných zdrojoch, zaisťuje niekoľko vlastností. Jednou z hlavných je požiadavka na rovnaké fyzikálne vlastnosti jednotlivých batériových článkov, zapojených sériovo alebo sério-paralelne. Pri splnení tejto podmienky je zaručená vysoká životnosť. Akumulátory zn. CSB túto podmienku spĺňajú a to dokážu oceniť milióny užívateľov na celom svete.

Spätný bezplatný odber starých, použitých či vadných, olovených a iných akumulátorov, robíme v mieste našej prevádzky a to počas pracovnej doby.